VYHLÁSENIE SÚŤAŽE 2018

 VYHLÁSENIE SÚŤAŽE:

Slovenská basketbalová asociácia pod názvom „ SBA 3X3 TOUR 2018“

RIADENIE SÚŤAŽE:

„SBA 3X3 TOUR 2018“ je riadená komisiou 3×3, ktorá bola uznaná VV SBA

„SBA 3X3 TOUR 2018“:

Typ súťaže:

Regionálne kolá: 

Pravidlá: hrá sa podľa platných pravidiel FIBA 3×3 http://www.fiba.com/documents/2016/01/29/3×3%20Rules%20of%20the%20game%202016%20text.pdf

Kategórie: MUŽI, ŽENY, U18 CHLAPCI, DIEVČATÁ

U18: ročník narodenia 2000 a mladší

Počet družstiev štartujúcich v jednotlivých kategóriách:

kategória muži: 24 teamov

kategória ženy: 8 teamov

juniori: 8 teamov

juniorky: 8 teamov

V prípade väčšieho záujmu je otvorená možnosť rozšírenia kategórií o väčší počet družstiev.

Postupový kľúč:

 

Družstvo: výmena hráčov

Družstvo tvorí 6 hráčov. Na každom podujatí platia pravidlá FIBA. To znamená do turnaja sa zapoja 3 hráči + náhradník.

Bodovanie družstiev:

Po záverečnom v poradí štvrtom turnaji sa uzavrie tabuľka a na základe počtu bodov vzíde v každej kategórii daný počet postupujúcich.

CHALLENGER:

 

SBA 3X3 TOUR 2018“ KALENDÁR PODUJATÍ:

 

SBA 3X3 TOUR 2018“ PRIHLASOVANIE:

Prihlasovanie na jednotlivé podujatia je možné iba cez portál

Prihlásiť sa môžu iba hráči, ktorí majú vytvorený profil cez portál