Registračný poplatok pre mužský alebo ženský team v kategórii ELITE. / Registration fee for men or women team in the ELITE category.