Registračný poplatok pre mužský alebo ženský team v kategórii U18 / Registration fee for men or women team in the U18 category.