combined_logo

Dňa 8.10. 2015 o 10:00 sa uskutoční zasadnutie 3×3 komisie zriadenej VV SBA v zložení:

Marek Adamčík

Jozef Ištok

Roman Jantošík

Richard Kamenský

Jaroslav Ciho