Slovenská basketbalová asociácia organizuje v dňoch 5.5. – 6.5. 2018 výberový kemp pre reprezentačné družstvá v kategóriách muži, ženy,  a U23 ženy.

Výberový kemp bude prebiehať formou turnaja, kedy v sobotu 5. mája dostane šancu ženská zložka, v nedeľu 6. mája mužská zložka.

Nie je nutné prihlasovať sa dopredu, stačí prísť do športovej haly Mladosť v Bratislave s minimálnym počtom 3 ľudí v družstve a máš šancu ukázať svoje schopnosti.

Dôležité upozornenie: Nejde o výber teamov, ide o výber jednotlivcov, z ktorých sa reprezentačné družstvá budú skladať.

ŠH Mladosť, Trnavská cesta 3421/39, 831 04, Bratislava

5.5. 2018 od 11:00 ženy, U23 ženy

registrácia od 10:00 – 10:30

6.5. 2018 od 11:00 muži,

registrácia od 10:00 – 10:30