IMG_3360 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3358 IMG_3359

 

V nedeľu 10.5. 2015 Slovenská basketbalová federácia zorganizovala 1. rozhodcovskú 3×3 kliniku.

Naše pozvanie prijal FIBA senior 3×3 refree Marek Maliszewski z Poľska. Celý seminár bol rozdelený do 4 blokov. V prvých troch blokoch sa slovenskí rozhodcovia postupne dozvedali o 3×3 basketbale a filozofii FIBA vo vzťahu k 3×3 basketbalu . Neskôr prešli k pravidlám, ktoré boli do najmenších detailov vysvetlené a názorne ukázané na video projekcii.

Posledná časť semináru sa niesla v duchu praktických ukážok, kde si rozhodcovia sami na sebe vyskúšali jednotlivé zápasové situácie.

Seminára sa zúčastnilo cez 20 slovenských rozhodcov, medzi ktorými nechýbali mená ako Pavel Fuska, Zdenko Tomašovič alebo Miroslav Hančík. Veľmi nás teší, že medzi záujemcami bolo množstvo mladých rozhodcov.

Marek Maliszewski na záver vyjadril poďakovanie Slovenskej basketbalovej asociácii ako aj rozhodcom , ktorý sa semináru zúčastnili. Našim rozhodcom vyjadril povzbudivé a motivačné slová.

Samozrejme nezostane len pri tomto jednom seminári. Slovenská basketbalová asociácia už teraz pripravuje ďalšiu sériu seminárov, aby sme sa aj v tomto smere mohli pohnúť vpred.

Touto cestou by sme sa veľmi radi poďakovali Marekovi Maliszewskemu ako aj účastníkom semináru v Bratislave.