referee01

Slovenská basketbalová asociácia pripravuje aj tento rok rozhodcovský seminár 3×3 basketbalu za účasti FIBA lektora pána Mareka Maliszewskeho z Poľska.

Základné informácie:

Miesto: ŠH Domkárska

Dátum: 24.4. 2016

Čas: 10:30 – 17:00

Poplatok: 10 €

Pre účastníkov je zabezpečený obed a pitný režim.

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ