Slovenská basketbalová asociácia usporiadala rozhodcovský seminár 3×3. Tak ako minulý rok, aj tento bol prednášajúcim senior 3×3 FIBA rozhodca Marek Maliszewski z Poľska.

Jednodňového seminára, ktorý sa konal v Bratislave sa zúčastnilo 20 nových rozhodcov. Keď k tomuto počtu pripočítame 20 vyškolených rozhodcov z minulého roka,  vyjde nám z toho veľmi pekné číslo, čo je veľkým pozitívom k posunu „trojkového“ basketbalu na Slovensku.

Pod taktovkou FIBA lektora bol deň rozdelený na 4 výučbové bloky. Po krátkom úvode boli frekventanti oboznámení s pravidlami, prešli si zákonitosti 3×3 basketbalu, rozdiel medzi 5kovým a 3kovým basketbalom.

Po prvom bloku nasledovalo riešenie herných situácií v praxi, priamo na ihrisku. Kadeti BSC Bratislava zložili dve družstvá a počas modelovaného zápasu riešili frekventanti rôzne situácie, ktoré zápasy prinášajú. Po praktickej časti nasledoval test, ktorý riešila celá skupina spoločne, snažila sa nájsť riešenie problému a odôvodniť rozhodnutie ktoré vzišlo z otázky.

Po obednej prestávke predstavil Marek Maliszewski pomocou záznamu rôznych zápasov z vrcholných podujatí špecifiká a náročnosť rozhodovania zápasov „trojkového“ basketbalu.

Marek Maliszewski: Rozhodcovia 3×3 basketbalu sú veľmi dôležitou súčasťou podujatia. Musia byť komunikatívny, musia byť ochotný konzultovať veci aj mimo zápasového diania. Rozhodca však nie je len účastníkom diania na ihrisku, ale je ochotný pracovať aj ako časomerač, zapisovateľ, prípadne ako konzultant. Som veľmi rád že SBA chce posúvať „trojkový „ basketbal ďalej, taktiež ma teší účasť na seminári.

 

Marek Adamčík: „Máme záujem aby bola tour po všetkých stránkach kvalitná. Pripravujeme zázemie pre hráčov, komfort pre divákov, nové ihriská, koše, neradi by sme aby kvalita podujatia utrpela nízkou kvalitou rozhodovania. Preto sme zorganizovali už druhý krát kliniku pod vedením skúseného FIBA rozhodcu. Taktiež chceme aby na každom podujatí pôsobil tzv. „ supervisor“. Celý rozhodcovský realizačný team zvoláme do miesta podujatia už deň pred, aby sa uskutočnil informačno – vzdelávacie stretnutie. Veľmi nám záleží na tom, aby boli hráči spokojní.“

IMG_5409 IMG_5410 IMG_5413 IMG_5418