SBA ROZHODCOVSKÁ 3X3 KLINIKA

Lektor: Martin Struhár

Program

Dátum:                       30.4. 2017

10:30 – 11:00              Registrácia účastníkov

11:00 – 12:30              Rozdelenie podujatí 3×3 basketbalu, filozofia rozhodovania a štruktúra

rozhodcovskej kvalifikácie, príprava rozhodcov na zápas (prednáška)

12:30 – 13:30              Obed

13:30 – 15:00              Pravidlá 3×3 basketbalu (prednáška)

15:00 – 16:00              Mechanika rozhodovania 3×3 zápasov (1 rozhodca, 2 rozhodcovia)

16:00 – 16:30              Test z pravidiel a mechaniky 3×3 basketbalu

16:30 – 17:00              Vyhodnotenie testu

Dátum:                       1.5. 2017

9:00 – 17:00                Rozhodovanie zápasov 3×3

17:00 – 18:00              Vyhodnotenie videozáznamov – eliminácia najčastejších problémov

                                         Vyhodnotenie seminára