Slovenská basketbalová asociácia v rámci oddelenia 3×3 basketbalu nadviazala spoluprácu s občianskym združením MALÍČEKktoré pomáha rodinám s predčasne narodenými deťmi. V rámci SBA 3×3 Tour 2023 sme sa sumou 1500 € podielali na pomoci tomuto ozetku pri ich ušľachtilej práci. Aj vďaka podpore hlavného mesta Bratislava, sme okrem iného mohli zorganizovať športový deň s o.z. Malíček.

Dnes je 17. november, ktorý patrí celosvetovému dňu predčasne narodených detí. Významné historické budovy a dominanty viacerých miest už v týchto chvíľach žiaria purpurovou farbou. Slovensko tým vyjadruje spolupatričnosť a podporu rodinám s malými bojovníkmi. Purpurová farba bude v nasledujúcich dňoch patriť v 16 slovenských samosprávach vyše dvom desiatkam najväčších stavieb, ktorých iluminácie sa symbolicky spájajú so svetovými metropolami. Svietenie purpurovou, farbou predčasniatok, odštartoval na Slovensku Prezidentský palác. Sme veľmi radi, že oddelenie 3×3 basketbalu môže svojím pôsobením nie len šíriť osvetu, ale aj finančne pomáhať.

Ak by by ste mali záujem podporiť MALÍČEK, môžete tak urobiť tu: Dobrovoľný príspevok

 

ĎAKUJEME.