1. zasadnutie novozloženej komisie 3×3 SBA

Dňa 8.10. 2015 o 10:00 sa uskutoční zasadnutie 3x3 komisie [...]