1. otvoriť 3x3planet.com
  2. Po prihlásení sa do svojho profilu nájdite turnaj
  3. Po nájdení si 3×3 podujatia, kliknite na kolonku „register now“
  4. Následne postupujte podľa možností ktoré vám ponúka horná lišta:
  5. Jeden z hráčov prihlási celé družstvo. Po prijatí a odkliknutí potvrdzovacieho mailu, bude družstvo zaregistrované. Mail dostane každý jeden člen družstva.
  6. Nezabúdajte, že všetci hráči musia mať vytvorený profil (návod viď. hore)