Na finálový turnaj môže postúpiť len slovenské družstvo, v prípade víťazstva zahraničného družstva získava postup najlepšie slovenské družstvo na konkrétnom turnaji .

Do šesťčlenného finále postúpi najlepšie umiestnený slovenský tím na každom turnaji série (priamy postup), pričom v prípade opakovaného priameho postupu družstva prechádza právo účasti (priamy postup) na finálovom turnaji na v poradí ďalšie najlepšie umiestnené družstvo na príslušnom turnaji. Zostávajúce tri postupové miesta získajú družstvá  s najvyšším počtom bodov po tretom turnaji série, pričom body budú tímy získavať za umiestnenie na jednotlivých turnajoch. V prípade víťazstva zahraničného účastníka, získava právo štartu na finále najlepšie slovenské družstvo v danom turnaji.