SPR_2015_plagat_ALL_01

V sobotu 06.06.2015 odštartuje nový (šiesty) ročník populárnej streetballovej série STREETBALL PROTI RAKOVINE, ktorá predstavuje spojenie myšlienok podpory boja proti rakovine a rozvoja streetballu.

 

Žilinská mestská basketbalová liga v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou a s podporou partnerov projektu pripravili sériu turnajov – STREETBALL PROTI RAKOVINE 2015 (www.streetballprotirakovine.sk), ktorá zavíta opäť do štyroch kútov Žilinského kraja:

  • 06.2015 v Žiline – STREETBALL PROTI RAKOVINE,
  • 06.2015 v Kysuckom Novom Meste – ČUHÁRSKY STREETBALL 2015,
  • 06.2015 v Rosine – ROSINA STREETBALL CUP 2015,
  • 07.2015 v Krásne nad Kysucou – STREETBALL KRÁSNO,

a vyvrcholí finálovým turnajom KIA FINAL FOUR, ktorý sa uskutoční 08.08.2015 v Žiline.

 

Súťažiť sa bude v 6 kategóriách – muži, ženy, mix, chlapci do 18 rokov, dievčatá do 18 rokov, do 14 rokov, ku ktorým na úvodnom turnaji série pribudne aj kategória VIP určená pre tímy partnerov projektu a tímy zložené z neregistrovaných hráčov

 

Jednotlivé turnaje série budú prepojené bodovacou súťažou družstiev (InHelp Championship), v ktorej budú zúčastnené družstvá získavať body za

  • umiestnenie na turnaji (1. miesto = 20 bodov, 2/16b, 3/14b, 4/12b, 5-8/8b, 9-16(v prípade, že sa uskutoční aj osemfinále play-off turnaja)/4b, ostatní/2b)
  • počet družstiev v kategórii (k bodom získaným za umiestnenie na turnaji bude pripočítaný aj počet bodov zodpovedajúci počtu družstiev štartujúcich na turnaji v príslušnej kategórii)
  • účasť na turnajoch (bonusová zložka bodovania, ktorá bude družstvu pripočítaná k celkovému počtu bodov po skončení posledného turnaja – základnej časti, a to nasledovným spôsobom: za účasť na dvoch turnajoch série budú pripočítané 3 body, za 3 turnaje 5 bodov a za 4 turnaje 10 bodov).

Štyri najlepšie družstvá v každej súťažnej kategórii (muži, mix, ženy, chlapci/dievčatá do 18 rokov, do 14 rokov) po základnej časti (4 turnajoch) sa kvalifikujú na KIA FINAL 4, pričom víťaz bodovania po základnej časti získava finálový bonus v podobe bonusového bodu, ktorý sa uplatní pri určení poradia tímov s rovnakým počtom bodov po základnej skupine finálového turnaja.

Pre účely bodovacej súťaže družstiev sa za jedno družstvo bude považovať družstvo, za ktoré jednotlivé turnaje odohrali max 6 hráči (v prípade štartu siedmeho a ďalších hráčov budú body za umiestnenie na turnaji a počet družstiev v kategórii  pripočítané na konto nového družstva), pričom na finálovom turnaji môže za družstvo hrať len hráč, ktorý odohral za družstvo aspoň jeden turnaj.

 

Zúčastnení hráči budú podobným spôsobom súčasne bodovaní aj v súťaži jednotlivcov (Lord of the Street), ktorá bude prebiehať v kategóriách muž, žena, dievča do 18 rokov, chlapec do 18 rokov, chlapec do 14 rokov.

Najlepší dvaja jednotlivci v každej kategórii sa kvalifikujú na záverečný turnaj (KIA FINAL FOUR), kde sa o víťazoch jednotlivých kategórii rozhodne v individuálnych súťažiach (free throws contest, 3pt shootout, 1on1), pričom v prípade rovnosti bodov sa celkovým víťazom stane hráč, ktorý bol na prvom mieste v priebežnom poradí po 4 turnajoch.

Súčasťou každého turnaja bude informačný stánok Ligy proti rakovine (LPR), kde budú účastníkom turnaja (hráčom aj divákom) prístupné informačné materiály obsahujúce problematiku prevencie proti rakovine a súvisiacich tém a bude možné na uvedené témy diskutovať so zástupcami LPR.

V rámci prvého turnaja série (STREETBALL PROTI RAKOVINE v Žiline) bude prebiehať tombola, ktorej výťažok bude venovaný žilinskej pobočke LPR, rovnako ako výťažok zo štartovného v sprievodných súťažiach (Free Throw Contest – súťaž v streľbe trestných hodov, 3PT shootout – súťaž v streľbe trojbodových košov) na všetkých turnajoch.

 

foto z SPR2014: http://www.zmbl.sk/fotogaleria

 

video SPR2014: https://www.youtube.com/watch?v=9hSKsV6juG0

https://www.youtube.com/watch?v=oR5nt9IE5BE&feature=youtu.be