NÁZOV 3×3 Basket Tour – Vajnory
TERMÍN 9.5.2015
ORGANIZÁTOR Basketland n.f. v spolupráci s MČ Vajnory, Vajnorskou podpornou spoločnosťou a SBA,
pod záštitou Slovenskej streetballovej asociácia,
v programe podujatí 3X3 FIBA
MIESTO Bratislava – Vajnory
AREÁL Športový areál Alviano

Všetky doplňujúce a aktuálne informácie k podujatiam 3×3 Basket Tour 2015 nájdete v propozíciách, ako aj na oficálnej facebook page www.facebook.com/Basketland

Priebeh akcie

Priebeh podujatia je orientačný. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v časovom harmonograme dňa.

Registrácia 9:00
Zápasy v základných skupinách 10:00
Finálové zápasy 16:00
Odovzdávanie cien 17:00